Recompilación normativa de Política Social. Comunidades autónomas. Decembro, 2018

10. Xaneiro 2019
Recollemos, para a súa consulta, unha selección de normas de ámbito social publicadas nos diarios oficiais das comunidades autónomas en decembro de 2018 Recompilación normativa de Política Social. Comunidades autónomas. Decembro, 2018 Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) http://www.juntadeandalucia.es/boja Consejería de Educación. Resolución de 28 de noviembre de 2018, de la Dirección General ...

La atención a la dependencia en España. Evaluación del sistema actual y propuesta de implantación de un sistema basado en el derecho universal de atención suficiente por parte de los servicios públicos. Estudio de su viabilidad económica y de sus impactos económicos y sociales

21. Decembro 2018
O Instituto de Estudos Fiscais do Ministerio de Facenda edita este informe no que as autoras presentan unha proposta de modelo de coidados de longa duración para persoas dependentes maiores de 65 anos. Tamén expoñen un cambio radical do modelo de coidados vixente en España. Martínez, Rosa; Roldán, Susana; Sastre, Mercedes. — La atención a la ...

Guía para el diseño de políticas inclusivas e intervenciones sociales orientadas al modelo de vida independiente en el ámbito de la discapacidad = Desgaitasun fisikoaren esparruan bizimodu independentea bermatzeko garatu beharreko politika inklusiboak eta esku- hartze soziala diseinatzeko gidaliburua.

20. Decembro 2018
O Siis, Centro de Documentación da Fundación Eguía Careaga preséntanos esta guía que nos informa sobre as políticas inclusivas e as intervencións sociais necesarias para acadar a total transformación social no ámbito da diversidade funcional. Elkartu, Guía para el diseño de políticas inclusivas e intervenciones sociales orientadas al modelo de vida independiente en el ámbito ...

Recompilación normativa de Política Social. Comunidades autónomas. Novembro, 2018

04. Decembro 2018
Recollemos unha selección de normas de ámbito social publicadas nos diarios oficiais das comunidades autónomas durante o mes de novembro de 2018 Diarios oficiais das comunidades autónomas. Novembro, 2018 Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) http://www.juntadeandalucia.es/boja Consejería de Empleo, Empresa y Comercio. Resolución de 30 de octubre de 2018, de la Dirección Gerencia del ...

Normativa de Política Social. Boletín Oficial do Estado (BOE). Novembro, 2018

04. Decembro 2018
Recollemos para a súa consulta unha selección de normas de ámbito social publicadas no Boletín Oficial do Estado (BOE) en novembro de 2018 BOE, Novembro 2018 MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL. Ciudad de Ceuta. Convenio. Resolución de 26 de octubre de 2018, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio ...

Normativa de Política Social. Diario Oficial de Galicia (DOG). Novembro, 2018

04. Decembro 2018
Recollemos para a súa consulta unha selección de normas de ámbito social publicadas no DOG en novembro de 2018   Diario Oficial de Galicia (DOG). Novembro 2018 Consellería de Política Social. ORDE do 18 de outubro de 2018 pola que se convoca a provisión, polo sistema de libre designación, dun posto de traballo vacante nesta consellería ...

Pobreza infantil en Asturias (CDSSA. Dossier temático n. 1)

21. Novembro 2018
O Centro de Documentación de Servizos Sociais do Principado de Asturias ofrece dossiers temáticos de fontes de información dispoñibles sobre temas de actualidade de ámbito social e destinado aos profesionais, estudantes e persoas interesadas en temáticas sociais. CDSSA. Dossier Temático n. 1 https://www.socialasturias.es/dossieres-tematicos-especializados/centro-de-documentacion/dossieres–tematicos_852_1_ap.html Pobreza infantil en Asturias / Begoña López González… [et al.]. — [Oviedo] : Consellería ...

Memoria sobre la situación socioeconómica y laboral de España, 2017

16. Novembro 2018
Esta memoria realizada polo Consello Económico e Social de España recolle unha análise sobre a situación socioeconómica en España durante 2017. Confirma que a recuperación social atópase por detrás da recuperación económica e preconiza a busca dun equilibrio entre a sustentabilidade dos sistemas de protección social e o mantemento da equidade Consejo Económico y Social ...