Recompilación normativa. Comunidades autónomas. Xaneiro, 2022

01. Febreiro 2022
Recollemos, para a súa consulta, unha selección de normas de ámbito social publicadas nos diarios oficiais das comunidades autónomas en xaneiro de 2022 Comunidades autónomas. Xaneiro, 2022 Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) http://www.juntadeandalucia.es/boja PRESIDENCIA. Ley 11/2021, de 28 de diciembre, por la que se regulan los perros de asistencia a personas con ...

Normativa de ámbito social. Diario Oficial de Galicia (DOG). Xaneiro, 2022

01. Febreiro 2022
Normativa de ámbito social. Diario Oficial de Galicia (DOG). Xaneiro, 2022 Recollemos para a súa consulta, normativa de ámbito social publicada no Diario Oficial de Galicia (DOG) en xaneiro de 2022 Consellería de Emprego e Igualdade. RESOLUCIÓN do 21 de decembro de 2021, da Secretaría Xeral da Igualdade, pola que se convoca para o ano ...

Normativa de ámbito social. BOE. Xaneiro, 2022

01. Febreiro 2022
Recollemos, para a súa consulta, normativa de ámbito social, publicada no Boletín Oficial do Estado (BOE) en xaneiro de 2022   Normativa de ámbito social. BOE. Xaneiro, 2022 MINISTERIO DE DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030. Ayudas. Resolución de 22 de diciembre de 2021, de la Secretaría de Estado de Derechos Sociales, por la que se ...

Zerbitzuan, nº 75

21. Xaneiro 2022
Presentamos o nº 75 da revista Zerbitzuan, revista especializada nas políticas de benestar social e elaborada por  SIIS Centro de Documentación e Estudos da Fundación Eguía Careaga. SIIS Centro de Documentación y Estudios de la Fundación Eguía Careaga. .Zerbitzuan, nº 75. Vitoria :  Servicio Central de Publicacións do Goberno Vasco, 2021.  Depósito Legal: SS 101-1986. ISSN: 1134-7147. Internet: https://doi.org/10.5569/1134-7147.75 ...

Foro de debate: Hacia una sociedad cuidadora. Libro Blanco de Ciudades que Cuidan

18. Xaneiro 2022
A Fundación Mémora recolle as reflexións dunha serie de expertos que debaten o lugar que ocupan os coidados, especialmente das persoas maiores, nas contornas urbanas. Foro de debate: Hacia una sociedad cuidadora. Libro Blanco de Ciudades que Cuidan. Madrid, Fundación Mémora, 2021, 356 p. A Fundación Mémora presenta o Libro branco de cidades que coidan, un compendio ...

Recompilación normativa. Comunidades autónomas. Decembro, 2021

11. Xaneiro 2022
Comunidades autónomas. Decembro, 2021 Recollemos, para a súa consulta, unha selección de normas de ámbito social publicadas nos diarios oficiais das comunidades autónomas en decembro de 2021 Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) http://www.juntadeandalucia.es/boja CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE. Corrección de errores de la Resolución de 25 de noviembre de 2021, de la ...

Normativa de ámbito social. BOE. Decembro, 2021

10. Xaneiro 2022
Recollemos, para a súa consulta, normativa de ámbito social, publicada no Boletín Oficial do Estado (BOE) en decembro de 2021 Normativa de ámbito social. BOE. Decembro, 2021 MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL. Empleo. Real Decreto 1069/2021, de 4 de diciembre, por el que se aprueba la Estrategia Española de Apoyo Activo al Empleo 2021-2024 ...

Normativa de ámbito social. Diario Oficial de Galicia (DOG). Decembro, 2021

10. Xaneiro 2022
Recollemos para a súa consulta, normativa de ámbito social publicada no Diario Oficial de Galicia (DOG) en decembro de 2021 Decembro de 2021   Consellería de Política Social. RESOLUCIÓN do 15 de novembro de 2021, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Política Social, pola que se declara de interese galego a Fundación de Mayores ...

Normativa de ámbito social. BOE. Novembro, 2021

13. Decembro 2021
Recollemos, para a súa consulta, normativa de ámbito social, publicada no Boletín Oficial do Estado (BOE) en novembro de 2021 Normativa de ámbito social. BOE. Novembro, 2021 MINISTERIO DE DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030. Convenios. Resolución de 19 de octubre de 2021, del Real Patronato sobre Discapacidad, por la que se publica el Convenio con ...

Normativa de ámbito social. Diario Oficial de Galicia (DOG). Novembro, 2021

07. Decembro 2021
Normativa de ámbito social. Diario Oficial de Galicia (DOG). Novembro, 2021 Recollemos para a súa consulta, normativa de ámbito social publicada no Diario Oficial de Galicia (DOG) en novembro de 2021 Consellería de Emprego e Igualdade. RESOLUCIÓN do 27 de outubro de 2021, da Secretaría Xeral da Igualdade, pola que se amplía a dotación orzamentaria ...