Recompilación normativa, 2020. Consellería de Política Social

25. Febreiro 2021
Esta publicación de carácter anual recolle as principais disposicións normativas de ámbito social publicadas ao longo de 2020 no DOG Recompilación normativa. Consellería de Política Social. 2020. ISSN 2444-9660. Santiago de Compostela: Consellería de Política Social, Secretaría Xeral Técnica, Subdirección Xeral de Coordinación Administrativa, Sección de Publicacións e Estatísticas, 2020. 35 p. Selección das disposicións normativas ...

Recompilación normativa. Comunidades autónomas. Xaneiro, 2021

01. Febreiro 2021
Recompilación normativa. Comunidades autónomas. Xaneiro, 2021 Recollemos, para a súa consulta, unha selección de normas de ámbito social publicadas nos diarios oficiais das comunidades autónomas en xaneiro de 2021 Comunidades autónomas. Xaneiro, 2021 Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) http://www.juntadeandalucia.es/boja Presidencia. Decreto del Presidente 1/2021, de 2 de enero, por el que se ...

Normativa de ámbito social. BOE. Xaneiro, 2021

01. Febreiro 2021
Recollemos, para a súa consulta, normativa de ámbito social, publicada no Boletín Oficial do Estado (BOE) en xaneiro de 2021 Normativa de ámbito social. BOE. Xaneiro, 2021 MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA DEMOCRÁTICA. Medidas excepcionales. Orden PCM/1295/2020, de 30 de diciembre, por la que se publica el Acuerdo del Consejo ...

Normativa de ámbito social. Diario Oficial de Galicia (DOG). Xaneiro, 2021

01. Febreiro 2021
Recollemos para a súa consulta, normativa de ámbito social publicada no Diario Oficial de Galicia (DOG) en xaneiro de 2021 Normativa de ámbito social. Diario Oficial de Galicia (DOG). Xaneiro, 2021 Consellería de Política Social. RESOLUCIÓN do 18 de decembro de 2020, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Política Social, pola que se dá ...

Las transformaciones territoriales y sociales del Estado en la edad digital. Libro homenaje a Luis Moreno

12. Xaneiro 2021
Libro homenaxe a Luís Moreno, sociólogo e politólogo de talla internacional. Na elaboración deste libro colaboraron case unha trintena de investigadores de distintas universidades e centros españois e internacionais. Nel analízanse entre outros temas distintos aspectos relacionados coas identidades, a dimensión territorial e social do Estado e as políticas do Estado do benestar. Moreno, F.J., ...

4º Informe sobre la desigualdad en España. Una perspectiva territorial.

12. Xaneiro 2021
A Fundación Alternativas edita este 4º Informe sobre a desigualdade en España e pon o foco nas conexións entre as desigualdades persoais e territoriais da renda. Tamén sobre os posibles efectos da pandemia, cuxos desiguais efectos entre territorios e dentro deles xa comezan a albiscarse   Ayala, L., Ruiz-Huerta, J. (dirs.), 4º Informe sobre la ...

Consellería de Política Social. Memoria, 2019

19. Novembro 2020
Xa se pode acceder á Memoria da Consellería de Política Social do 2019. Para a súa consulta facilitamos un resumo da publicación e o enlace do texto completo en PDF de 2019 e de anos anteriores Galicia, Xunta. Consellería de Política Social. Memoria, 2019. Santiago de Compostela : Consellería de Política Social, Subdirección Xeral de Coordinación Administrativa, ...

Normativa de ámbito social. Diario Oficial de Galicia (DOG). Xullo, 2020

03. Agosto 2020
Recollemos para a súa consulta, normativa de ámbito social publicada no Diario Oficial de Galicia (DOG) en xullo de 2020. Normativa DOG. Xullo, 2020 Consellería de Economía, Emprego e Industria. ORDE do 19 de xuño de 2020 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas destinadas, no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia, ás ...

Normativa de ámbito social. BOE. Xullo, 2020

03. Agosto 2020
Recollemos, para a súa consulta, normativa de ámbito social, publicada no Boletín Oficial do Estado (BOE) en xullo de 2020 Normativa de ámbito social. BOE. Xullo, 2020 JEFATURA DEL ESTADO. Real Decreto-ley 25/2020, de 3 de julio, de medidas urgentes para apoyar la reactivación económica y el empleo (BOE, núm. 185 de 06.07.2020) https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-7311 MINISTERIO ...

Recompilación normativa de ámbito social. Comunidades autónomas. Xullo, 2020

03. Agosto 2020
Recollemos, para a súa consulta, unha selección de normas de ámbito social publicadas nos diarios oficiais das comunidades autónomas en xullo de 2020 Comunidades autónomas. Xullo, 2020 Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) http://www.juntadeandalucia.es/boja Consejería de Educación y Deporte. Resolución de 26 de junio de 2020, de la Agencia Pública Andaluza de Educación, ...