Recompilación normativa de ámbito social. Comunidades autónomas. Marzo, 2022

01. Abril 2022
Recollemos, para a súa consulta, unha selección de normas de ámbito social publicadas nos diarios oficiais das comunidades autónomas en marzo de 2022 Comunidades autónomas. Marzo, 2022 Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) http://www.juntadeandalucia.es/boja CONSEJERÍA DE FOMENTO, INFRAESTRUCTURAS Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO. Orden de 24 de febrero de 2022, por la que se ...

Normativa de ámbito social. BOE. Marzo, 2022

01. Abril 2022
Recollemos, para a súa consulta, normativa de ámbito social, publicada no Boletín Oficial do Estado (BOE) en marzo de 2022 Normativa de ámbito social. BOE. Marzo, 2022 JEFATURA DEL ESTADO. Protección de los consumidores y usuarios. Ley 4/2022, de 25 de febrero, de protección de los consumidores y usuarios frente a situaciones de vulnerabilidad social ...

Normativa de ámbito social. Diario Oficial de Galicia (DOG). Marzo de 2022

01. Abril 2022
  Recollemos para a súa consulta, normativa de ámbito social publicada no Diario Oficial de Galicia (DOG) en marzo de 2022 Consellería de Política Social. ORDE do 15 de febreiro de 2022 pola que se establecen as bases que rexerán o procedemento de concesión de axudas para a posta en marcha de casas niño durante ...

Informe da explotación estatística do Rexistro Único de Entidades Prestadoras de Servizos Sociais (ano 2021). código IGE 25-06-03-OE05

15. Marzo 2022
Xa se pode acceder aos datos actualizados do informe da explotación estatística do Ruepss, 2021 Informe da explotación estatística do Rexistro Único de Entidades Prestadoras de Servizos Sociais (ano 2021). Código IGE 25-06-03-OE05 Este informe inclúese dentro da programación estatística anual da Consellería de Política Social publicada no DECRETO 2/2022, do 13 de xaneiro, polo que se ...

Recompilación normativa. Comunidades autónomas. Febreiro, 2022

01. Marzo 2022
Recollemos, para a súa consulta, unha selección de normas de ámbito social publicadas nos diarios oficiais das comunidades autónomas en febreiro de 2022 Comunidades autónomas. Febreiro, 2022 Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) http://www.juntadeandalucia.es/boja CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS. Acuerdo de 1 de febrero de 2022, del Consejo de Gobierno, por el que ...

Normativa de ámbito social. BOE. Febreiro, 2022

01. Marzo 2022
                       Normativa de ámbito social. BOE. Febreiro, 2022 Recollemos, para a súa consulta, normativa de ámbito social, publicada no Boletín Oficial do Estado (BOE) en febreiro de 2022   MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES. Comunidad Autónoma de Aragón. Convenio. Resolución de 19 de ...

Actas del VIII Congreso de la Red Española de Política Social (REPS). REPS 2021 Bilbao. Cuidar la vida, garantizar la inclusión, convivir en diversidad: consensos y retos

07. Febreiro 2022
Actas do oitavo congreso da Rede Española de Política Social, organizado conxuntamente pola Universidade do País Vasco e a Universidade de Deusto, coa colaboración de Sareen Sarea e o Centro de Documentación e Estudos SIIS, da Fundación Eguía Careaga e no marco de Espanet, a Rede Europea para a Análise das Políticas Sociais. Izaola, A. ...

Recompilación normativa. Consellería de Política Social. 2021

02. Febreiro 2022
Esta publicación de carácter anual recolle as principais disposicións normativas emanadas pola Consellería de Política Social publicadas ao longo de 2021 no Diario Oficial de Galicia (DOG) Recompilación normativa. Consellería de Política Social. 2021. ISSN 2444-9660. Santiago de Compostela: Consellería de Política Social, Secretaría Xeral Técnica, Subdirección Xeral de Coordinación Administrativa, Sección de Publicacións e Estatísticas, ...