Servicios Sociales y vulnerabilidad frente a la pandemia.

18. Maio 2022
A Fundación Eguía Careaga quere con este libro contribuír ao debate sobre o deseño das políticas sociais e sobre a mellor forma de abordar as necesidades da cidadanía: Identificar os problemas e, sobre todo, definir liñas de avance e apuntar melloras posibles e factibles. Servicios Sociales y vulnerabilidad frente a la pandemia. Donostia-San Sebastián, Fundación Eguía Careaga, 2022, 337 ...

Recompilación normativa de ámbito social. Comunidades autónomas. Abril, 2022

02. Maio 2022
Recollemos, para a súa consulta, unha selección de normas de ámbito social publicadas nos diarios oficiais das comunidades autónomas en abril de 2022 Comunidades autónomas. Abril, 2022 Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) http://www.juntadeandalucia.es/boja CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS. Acuerdo de 29 de marzo de 2022, del Consejo de Gobierno, por el que ...

Normativa de ámbito social. BOE. Abril, 2022

02. Maio 2022
Recollemos, para a súa consulta, normativa de ámbito social, publicada no Boletín Oficial do Estado (BOE) en abril de 2022 Normativa de ámbito social. BOE. Abril, 2022 JEFATURA DEL ESTADO. Personas con discapacidad. Ley 6/2022, de 31 de marzo, de modificación del Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad ...

Recompilación normativa de ámbito social. Comunidades autónomas. Marzo, 2022

01. Abril 2022
Recollemos, para a súa consulta, unha selección de normas de ámbito social publicadas nos diarios oficiais das comunidades autónomas en marzo de 2022 Comunidades autónomas. Marzo, 2022 Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) http://www.juntadeandalucia.es/boja CONSEJERÍA DE FOMENTO, INFRAESTRUCTURAS Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO. Orden de 24 de febrero de 2022, por la que se ...

Normativa de ámbito social. BOE. Marzo, 2022

01. Abril 2022
Recollemos, para a súa consulta, normativa de ámbito social, publicada no Boletín Oficial do Estado (BOE) en marzo de 2022 Normativa de ámbito social. BOE. Marzo, 2022 JEFATURA DEL ESTADO. Protección de los consumidores y usuarios. Ley 4/2022, de 25 de febrero, de protección de los consumidores y usuarios frente a situaciones de vulnerabilidad social ...

Normativa de ámbito social. Diario Oficial de Galicia (DOG). Marzo de 2022

01. Abril 2022
  Recollemos para a súa consulta, normativa de ámbito social publicada no Diario Oficial de Galicia (DOG) en marzo de 2022 Consellería de Política Social. ORDE do 15 de febreiro de 2022 pola que se establecen as bases que rexerán o procedemento de concesión de axudas para a posta en marcha de casas niño durante ...

Informe da explotación estatística do Rexistro Único de Entidades Prestadoras de Servizos Sociais (ano 2021). código IGE 25-06-03-OE05

15. Marzo 2022
Xa se pode acceder aos datos actualizados do informe da explotación estatística do Ruepss, 2021 Informe da explotación estatística do Rexistro Único de Entidades Prestadoras de Servizos Sociais (ano 2021). Código IGE 25-06-03-OE05 Este informe inclúese dentro da programación estatística anual da Consellería de Política Social publicada no DECRETO 2/2022, do 13 de xaneiro, polo que se ...

Recompilación normativa. Comunidades autónomas. Febreiro, 2022

01. Marzo 2022
Recollemos, para a súa consulta, unha selección de normas de ámbito social publicadas nos diarios oficiais das comunidades autónomas en febreiro de 2022 Comunidades autónomas. Febreiro, 2022 Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) http://www.juntadeandalucia.es/boja CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS. Acuerdo de 1 de febrero de 2022, del Consejo de Gobierno, por el que ...

Normativa de ámbito social. BOE. Febreiro, 2022

01. Marzo 2022
                       Normativa de ámbito social. BOE. Febreiro, 2022 Recollemos, para a súa consulta, normativa de ámbito social, publicada no Boletín Oficial do Estado (BOE) en febreiro de 2022   MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES. Comunidad Autónoma de Aragón. Convenio. Resolución de 19 de ...