Gizarteratuz n. 56, xaneiro-febreiro 2017

04. Abril 2017
O Siis, Centro de Documentación y Estudios da Fundación Eguía Careaga vén de publicar un novo número do Boletín Documental de Asuntos Sociais, Gizarteratuz Gizarteratuz n. 56 . Xaneiro-Febreiro. SIIS, Centro de Documentación y Estudios, 2017, 31 p. Este número infórmanos sobre as últimas novidades bibliográficas incorporadas á biblioteca do centro e ademáis trata os ...

Programa Benestar en balnearios, 2017

17. Marzo 2017
Vén de abrirse a convocatoria 2017 do programa desenvolvido desde a Dirección Xeral de Maiores e Persoas con Discapacidade. Convócanse un total de 600 prazas e o prazo de presentación de solicitudes abarca do 17 de marzo ao 17 de abril.   Pode atopar máis información nos seguintes enlaces: http://politicasocial.xunta.gal/web/portal/portada-de-maiores http://politicasocial.xunta.gal/export/sites/default/Benestar/Biblioteca/Documentos/Plans_e_programas/programa_balnearios_gallego_2017.pdf (folleto informativo) http://politicasocial.xunta.gal/export/sites/default/Benestar/Biblioteca/Documentos/Plans_e_programas/PROCEDIMIENTO_BS607A_GAL.pdf (Formularios de solicitude)

Competencias básicas para profesionais que traballan coas persoas maiores

03. Febreiro 2017
O consorcio Ellan European Later Lifer Active Network desenvolve un proxecto de programa de aprendizaxe permanente financiado pola Comisión Europea. O proxecto promove a cooperación Europea e o intercambio de innovación e boas prácticas relacionadas co envellecemento da poboación e coa preparación académica daqueles que traballan coas persoas maiores. Marco Europeo de competencias básicas para profesionales que ...

Sistema de Acreditación de Calidad para los servicios de atención a personas mayores

02. Febreiro 2017
A Sociedad Española de Geriatría y Gerontología vén de editar este documento no que se establecen requisitos ou estándares de calidade e xestión en centros de servizos sociais para persoas maiores e profesionais de servizos de axuda a domicilio, teleasistencia domiciliaria, centros residenciais e centros de día. Sistema de Acreditación de Calidad para los servicios de atención ...

Perfil del beneficiario de pensiones no contributivas y prestaciones

11. Xaneiro 2017
Presentamos esta publicación elaborada polo IMSERSO que actualiza o Ficheiro técnico de pensionistas non contributivos de xubilación e invalidez  a decembro de 2015. Instituto de Mayores y Servicios Sociales, Perfil del beneficiario de pensiones no contributivas y prestaciones sociales y económicas. Diciembre 2015. Serie: Col. Documentos, Serie Documentos Estadísticos n. 22031, Madrid, Ministerio de Sanidad, ...

XVI Dictamen del Observatorio de la Ley 39/2006 de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en situación de Dependencia

16. Novembro 2016
Poñemos á vosa disposición este ditame realizado cos datos oficiais de xestión do Sistema de atención á dependencia ata o 31 de decembro de 2015, elaborado pola Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales XVI Dictamen del Observatorio de la Ley 39/2006 de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas ...

BdB. Boletín de Benestar: Boletín Informativo de Política Social | Nº 4 (Setembro-Outubro 2016)

07. Novembro 2016
Xa se pode consultar o novo número do BdB. Boletín de Benestar: Boletín Informativo de Política Social. BdB. Boletín de Benestar: Boletín Informativo de Política Social | Nº 4 (Setembro-Outubro 2016). ISSN 2445-1932 Boletín informativo de periodicidade bimestral elaborado pola Sección de Publicacións e Estatísticas da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Política Social. Estrutúrase ...

Índice de desarrollo de los servicios sociales 2015 / Índice DEC.

02. Setembro 2016
Xa está á disposición dos nosos usuarios e para a súa consulta o informe sobre  o índice DEC de desenvolvemento dos servizos sociais 2015. García, G., et al., Índice DEC. Índice de desarrollo de los servicios sociales 2015 / Índice DEC. Valoración del desarrollo de los servicios sociales 2015 por comunidades autónomas / Tablas de datos ...