Un perfil de las personas mayores en España, 2018. Indicadores estadísticos básicos.

28. Marzo 2018
Envejecimiento en Red, EnR?|, é unha plataforma web colaborativa, un punto de encontro ciencia-sociedade en torno ao envellecemento e as persoas maiores. Vén de publicar o seu informe n. 17 con indicadores estatísticos sobre envellecemento en España na actualidade. ABELLÁN GARCÍA, Antonio; AYALA GARCÍA, Alba; PÉREZ DÍAZ, Julio; PUJOL RODRÍGUEZ, Rogelio (2018). “Un perfil de las ...

El cuidador en España. Contexto actual y perspectivas de futuro. Propuestas de intervención

08. Marzo 2018
Presentamos este estudo realizado en coedición pola Confederación Española de Asociaciones de Familiares de Personas con Alzheimer y otras Demencias e a Fundación Sanitas Confederación Española de Asociaciones de Familiares de Personas con Alzheimer y otras Demencias y Fundación Sanitas, El cuidador en España. Contexto actual y perspectivas de futuro. Propuestas de intervención. Pamplona, Confederación ...

Las personas mayores en España. Informe 2016. Datos estadísticos estatales y por comunidades autónomas

02. Febreiro 2018
Vén de publicarse unha nova edición do informe “Las personas mayores en España”, que cada dous anos elabora o  Instituto de Maiores e Servizos Sociais (Imserso). Fernández, J.N. (coord.), et al., Las personas mayores en España. Informe 2016. Datos estadísticos estatales y por comunidades autónomas. Serie: Personas mayores. Documentos Técnicos y Estadísticos, Madrid, Instituto de Mayores ...

Índice DEC de desarrollo de los servicios sociales, 2017

21. Decembro 2017
Desde 2012, o Índice DEC elaborado pola Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales en España, avalía o Sistema público dos servizos sociais en España. Nesta publicación accédese á súa 5ª edición, ano 2017. García, G., et al., Índice DEC. Índice de desarrollo de los servicios sociales 2017 / Índice DEC. Valoración del desarrollo ...

Nutriage: Manual de identidade corporativa

18. Decembro 2017
Vén de publicarse o Manual de identidade corporativa de Nutriage, proxecto que nace co obxectivo de asegurar o envellecemento saudable da poboación a través dunha alimentación baseada na dieta atlántica. Nutriage: Manual de identidade corporativa / Danagroup. – Santiago de Compostela: Consellería de Política Social, Dirección Xeral de Maiores e Persoas con Discapacidade, 2017, 22 ...

El ahorro para la jubilación a través de la empresa

24. Novembro 2017
Presentamos este estudo, gañador do XII Premio Edad&Vida Higinio Raventós convocado pola Fundación Edad & Vida. El ahorro para la jubilación a través de la empresa / Equipo Icea, Equipo Icae, Universidad Complutense de Madrid. Madrid : Fundación Edad & Vida, 2017. 84 p. ISBN: 978-84-697-7109-9. Depósito Legal: M-30918-2017   Presentamos este estudo, gañador do ...

Informe 2017 del Observatorio de Dependencia

24. Outubro 2017
A Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) vén de publicar  o II Informe do Observatorio de Dependencia de 2017 no que se fai uhna análise sobre o sistema de dependencia español Jiménez-Martín, S., Viola, A., Informe 2017 del Observatorio de Dependencia. Serie: Estudios sobre la Economía Española n. 2016/22, Madrid, Fundación de Estudios de ...

Servicios de Promoción de la Autonomía Personal – SEPAP. Revisión autonómica

09. Outubro 2017
Presentamos este estudo elaborado por SIIS, Centro de Documentación y Estudios e editada polo Goberno de Navarra no que se dá una  visión ampliada das diferentes políticas que se están aplicando nesta materia nas diferentes comunidades autónomas. SIIS Centro de Documentación y Estudios, Servicios de Promoción de la Autonomía Personal – SEPAP. Revisión autonómica. Pamplona, ...

Memoria sobre la situación socioeconómica y laboral de España 2016

01. Setembro 2017
Xa se pode consultar a Memoria 2016 do Consello Económico e Social de España. Consejo Económico y Social de España, Memoria sobre la situación socioeconómica y laboral de España 2016. Serie: Memorias n. 24, Madrid, Consejo Económico y Social de España, 2017, 731 p Na súa última memoria socioecónomica, o Consello Económico e Social de España ...

XVII Dictamen del Observatorio de la Ley 39/2006 de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en situación de Dependencia

26. Xullo 2017
Xa se poden consultar os últimos datos publicados polo Observatorio da Lei 39/2006 de promoción da autonomía persoal e atención ás persoas en situación de dependencia no que se analizan os problemas dos que adolece esta lei desde a súa implantación, hai agora dez anos. XVII Dictamen del Observatorio de la Ley 39/2006 de Promoción ...