Guía de ayudas sociales y servicios para las familias 2018

04. Abril 2019
O Ministerio de Sanidade, Servizos Sociais e Igualdade publica anualmente esta “Guía de Axudas Sociais e Servizos para as Familias”, cuxo obxectivo é facilitar información ás persoas que teñen responsabilidades familiares sobre as prestacións, beneficios e servizos que teñen á súa disposición no ámbito da Administración Xeral do Estado O Ministerio de Sanidade, Servizos Sociais ...

Plan Sociosanitario del Principado de Asturias 2019-2021

27. Marzo 2019
O Principado de Asturias, a través das súas consellerías de Servizos e Dereitos Sociais e de Sanidade, presentan este plan sociosanitario 2019-2021 cuxo obxectivo é garantir a aquelas persoas que o necesiten, unha atención integral e continuada dos seus coidados sanitarios e sociais. Consejería de Servicios y Derechos Sociales, Consejería de Sanidad, Plan Sociosanitario del ...

Estatísticas da Consellería de Política Social. RUEPSS (Rexistro Único de Entidades Prestadoras de Servizos Sociais)

05. Marzo 2019
Xa se pode acceder aos datos actualizados do informe da explotación estatística do Ruepss, 2018 Informe da explotación estatística do Rexistro Único de Entidades Prestadoras de Servizos Sociais (ano 2018). código IGE 25-06-03-OE05 Este informe inclúese dentro da programación estatística anual da Consellería de Política Social publicada no Decreto 165/2018, de 27 de decembro, polo que ...

Análisis de los servicios de apoyo a las personas con falta de medios para la cobertura de necesidades básicas a partir de la base de datos del Sistema de Información de Usuarios de los Servicios Sociales (SIUSS)

12. Decembro 2018
Presentamos este informe elaborado por dous investigadores  que analizan os servizos de apoio ás necesidades básicas de persoas con falta de medios tomando como ferramenta de investigación a base de datos SIUSS. Manuel Aguilar Hendrickson, María Teresa Rodríguez Lupiáñez. — Análisis de los servicios de apoyo a las personas con falta de medios para la ...

Pobreza infantil en Asturias (CDSSA. Dossier temático n. 1)

21. Novembro 2018
O Centro de Documentación de Servizos Sociais do Principado de Asturias ofrece dossiers temáticos de fontes de información dispoñibles sobre temas de actualidade de ámbito social e destinado aos profesionais, estudantes e persoas interesadas en temáticas sociais. CDSSA. Dossier Temático n. 1 https://www.socialasturias.es/dossieres-tematicos-especializados/centro-de-documentacion/dossieres–tematicos_852_1_ap.html Pobreza infantil en Asturias / Begoña López González… [et al.]. — [Oviedo] : Consellería ...

Protocolo sociosanitario para la promoción del buen trato y la detección e intervención ante el maltrato a personas mayores

24. Outubro 2018
Nova ferramenta editada polo Principado de Asturias que aborda todas as tipoloxías de maltrato (físico, psicolóxico…) así como técnicas para a súa detección e prevención. Consejería de Servicios y Derechos Sociales, Protocolo Sociosanitario para la Promoción del Buen Trato y la Detección e Intervención ante el Maltrato a Personas Mayores. Serie: Documentos Técnicos n. 01, ...

Boletín documental Gizarteratuz n. 59, mayo-junio 2018

24. Setembro 2018
O Centro de Documentación da Fundación Eguía Careaga elabora este Boletín documental sobre Servizos Sociais e Intervención Social editado polo SIIS en colaboración co Goberno Vasco. Gizarteratuz n. 59 . Maio-xuño, SIIS Centro de Documentación y Estudios, 2018, 27 p. Boletín documental sobre Servizos Sociais e Intervención Social editado desde xaneiro de 2010 polo Siis en ...

Cartera de Prestaciones y Servicios del Sistema Vasco de Servicios Sociales

22. Maio 2018
Poñemos á vosa disposición a web creada polo Departamento Emprego e de Políticas Sociais do Goberno Vasco para dar a coñecer o Sistema vasco de Servizos Sociais e o seu contido. Departamento de Empleo y Políticas Sociales, Cartera de Prestaciones y Servicios del Sistema Vasco de Servicios Sociales = Gizarte zerbitzuen Euskal Sistemaren Prestazio eta ...

Estatísticas da Consellería de Política Social. RUEPSS (Rexistro Único de Entidades Prestadoras de Servizos Sociais)

28. Marzo 2018
Xa se pode acceder aos datos actualizados do informe da explotación estatística do Ruepss, 2017 Informe da explotación estatística do Rexistro Único de Entidades Prestadoras de Servizos Sociais (año 2017). código IGE 25-06-03-OE05 Este informe inclúese dentro da programación estatística anual da Consellería de Política Social publicada no Decreto 131/2017, de 21 de diciembre, polo que ...

Las personas mayores en España. Informe 2016. Datos estadísticos estatales y por comunidades autónomas

02. Febreiro 2018
Vén de publicarse unha nova edición do informe “Las personas mayores en España”, que cada dous anos elabora o  Instituto de Maiores e Servizos Sociais (Imserso). Fernández, J.N. (coord.), et al., Las personas mayores en España. Informe 2016. Datos estadísticos estatales y por comunidades autónomas. Serie: Personas mayores. Documentos Técnicos y Estadísticos, Madrid, Instituto de Mayores ...