Esgaen. Estratexia galega de envellecemento activo desde a innovación 2016-2020: marco de actuación para unha vida activa, saudable, independente e segura

17. Novembro 2016
Xa se pode consultar a Estratexia galega de envellecemento activo elaborada pola Dirección Xeral de Maiores e Persoas con Discapacidade Esta estratexia constitúe a renovación do compromiso da Xunta de Galicia para garantir o benestar e a calidade de vida das persoas a medida que envellecen. Traballo conxunto da Administración autonómica galega e dos denominados ...

BdB. Boletín de Benestar: Boletín Informativo de Política Social | Nº 4 (Setembro-Outubro 2016)

07. Novembro 2016
Xa se pode consultar o novo número do BdB. Boletín de Benestar: Boletín Informativo de Política Social. BdB. Boletín de Benestar: Boletín Informativo de Política Social | Nº 4 (Setembro-Outubro 2016). ISSN 2445-1932 Boletín informativo de periodicidade bimestral elaborado pola Sección de Publicacións e Estatísticas da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Política Social. Estrutúrase ...

Enquisa para o Banco de Produtos de Apoio de Galicia, 2016

07. Outubro 2016
Xa se pode consultar a nova publicación editada pola Dirección Xeral de Maiores e Persoas con Discapacidade coa colaboración da Universidade de Santiago de Compostela Varela Mallou, Jesús. Enquisa para o Banco de Produtos de Apoio de Galicia, 2016. Santiago de Compostela : Xunta de Galicia, Dirección Xeral de Maiores e Persoas con Discapacidade, 2016. 102 ...

BdB. Boletín de Benestar : Boletín Informativo de Política Social. Nº 3 (Xullo-Agosto, 2016)

16. Setembro 2016
Xa está á súa disposición o número 3 do BdB. Boletín de Benestar dedicado á Discapacidade e á Dependencia   Boletín informativo de periodicidade bimestral elaborado pola Sección de Publicacións e Estatísticas da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Política Social. Estrutúrase en varias seccións: Actualidade, Estatísticas, Alertas e Normativa, e ten como principal obxectivo ...

Medidas xudiciais derivadas da aplicación en Galicia da L.O. 5/2000, reguladora da reponsabilidade penal dos menores: Memoria 2015

18. Agosto 2016
Xa se pode acceder ao PDF da nova publicación elaborada polo Servizo de Xustiza Penal Xuvenil con datos correspondentes a 2015 A norma que regula a responsabilidade penal dos menores (Lei orgánica 5/2000) pon o acento nas funcións rehabilitadoras e reeducadoras máis que nas sancionadoras. Establece un catálogo de medidas de natureza sancionadora-educativa que, baseado no ...

Normativa reguladora das publicacións institucionais da Xunta de Galicia e outra lexislación e documentos de interese

28. Xuño 2016
Engadimos para o seu coñecemento unha relación das disposicións normativas reguladoras das publicacións institucionais da Xunta de Galicia, lexislación relacionada e outros documentos de interese que afectan a edición institucional da Xunta de Galicia   Normativa reguladora das publicacións institucionais da Xunta de Galicia e outra lexislación e documentos de interese Publicacións Decreto 46/2015, do ...

Consellería de Política Social. Memoria, 2015

21. Xuño 2016
Vén de publicarse a Memoria da Consellería de Política Social. Para a súa consulta facilitamos un resumo da publicación e o enlace do texto completo en pdf Consellería de Política Social. Memoria | 2015 https://libraria.xunta.gal/gl/conselleria-de-politica-social-memoria-2015 Entidad: Galicia. Xunta. Consellería de Política Social Edita: Santiago de Compostela: Consellería de Política Social, Secretaría Xeral Técnica, Subdirección Xeral de Coordinación Administrativa, ...

Guía de recursos para as familias

01. Xuño 2016
Guía de recursos para as familias Edita: Santiago de Compostela: Consellería de Política Social, Dirección Xeral de Familia, Infancia e Dinamización Demográfica, 2015. 1ª ed. 150 p. Guía electrónica en liña que recolle o conxunto de medidas e prestacións que a Xunta de Galicia lles ofrece ás familias, as prestacións económicas da Seguridade Social, o ...

Estatísticas de Política Social. Estatística de familias numerosas

27. Maio 2016
Engadimos a continuación un enlace á estatística de familias numerosas elaborada pola Dirección Xeral de Familia Infancia e Dinamización Demográfica cos datos actualizados de 2015 en galego e castelán Operación estatística extraída da información facilitada polas propias persoas interesadas sobre outorgamento ou renovación dos títulos de familia numerosa entre o 1 de xaneiro e o ...