Estatística de Protección de Menores

16. Decembro 2016
Xa se poden consultar os datos de 2015 da operación estatística de protección de menores elaborada pola Dirección Xeral de Familia, Infancia e Dinamización Demográfica. Estatística de Protección de Menores, 2015. ISSN: 1889-8025. Santiago de Compostela, Consellería de Política Social, Dirección Xeral de Familia, Infancia e Dinamización Demográfica, 2016. Publicación anual con información estatística sobre menores ...

Plan Proxecta: Educación sexual. Curso 2016/17. Fichas

07. Decembro 2016
Xa se pode consultar esta nova bibliográfica que a Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado pon á disposición dos docentes encargados da educación sexual da nosa mocidade. Plan Proxecta: Educación sexual. Curso 2016/17. Edita: Santiago de Compostela : Consellería de Política Social, Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado, 2016. 1ª ed. 54 p. : ...

Guía de recursos para as familias 2016

25. Novembro 2016
Xa se pode consultar, na súa versión galega e castelá, a nova edición da Guía de recursos para as familias con información dos recursos e apoios que prestan ás familias os distintos departamentos da Administración autonómica.   Esta Guía de recursos para as familias recolle o conxunto de medidas e prestacións que a Xunta de Galicia ...

Esgaen. Estratexia galega de envellecemento activo desde a innovación 2016-2020: marco de actuación para unha vida activa, saudable, independente e segura

17. Novembro 2016
Xa se pode consultar a Estratexia galega de envellecemento activo elaborada pola Dirección Xeral de Maiores e Persoas con Discapacidade Esta estratexia constitúe a renovación do compromiso da Xunta de Galicia para garantir o benestar e a calidade de vida das persoas a medida que envellecen. Traballo conxunto da Administración autonómica galega e dos denominados ...

BdB. Boletín de Benestar: Boletín Informativo de Política Social | Nº 4 (Setembro-Outubro 2016)

07. Novembro 2016
Xa se pode consultar o novo número do BdB. Boletín de Benestar: Boletín Informativo de Política Social. BdB. Boletín de Benestar: Boletín Informativo de Política Social | Nº 4 (Setembro-Outubro 2016). ISSN 2445-1932 Boletín informativo de periodicidade bimestral elaborado pola Sección de Publicacións e Estatísticas da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Política Social. Estrutúrase ...

Enquisa para o Banco de Produtos de Apoio de Galicia, 2016

07. Outubro 2016
Xa se pode consultar a nova publicación editada pola Dirección Xeral de Maiores e Persoas con Discapacidade coa colaboración da Universidade de Santiago de Compostela Varela Mallou, Jesús. Enquisa para o Banco de Produtos de Apoio de Galicia, 2016. Santiago de Compostela : Xunta de Galicia, Dirección Xeral de Maiores e Persoas con Discapacidade, 2016. 102 ...

BdB. Boletín de Benestar : Boletín Informativo de Política Social. Nº 3 (Xullo-Agosto, 2016)

16. Setembro 2016
Xa está á súa disposición o número 3 do BdB. Boletín de Benestar dedicado á Discapacidade e á Dependencia   Boletín informativo de periodicidade bimestral elaborado pola Sección de Publicacións e Estatísticas da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Política Social. Estrutúrase en varias seccións: Actualidade, Estatísticas, Alertas e Normativa, e ten como principal obxectivo ...

Medidas xudiciais derivadas da aplicación en Galicia da L.O. 5/2000, reguladora da reponsabilidade penal dos menores: Memoria 2015

18. Agosto 2016
Xa se pode acceder ao PDF da nova publicación elaborada polo Servizo de Xustiza Penal Xuvenil con datos correspondentes a 2015 A norma que regula a responsabilidade penal dos menores (Lei orgánica 5/2000) pon o acento nas funcións rehabilitadoras e reeducadoras máis que nas sancionadoras. Establece un catálogo de medidas de natureza sancionadora-educativa que, baseado no ...

Normativa reguladora das publicacións institucionais da Xunta de Galicia e outra lexislación e documentos de interese

28. Xuño 2016
Engadimos para o seu coñecemento unha relación das disposicións normativas reguladoras das publicacións institucionais da Xunta de Galicia, lexislación relacionada e outros documentos de interese que afectan a edición institucional da Xunta de Galicia   Normativa reguladora das publicacións institucionais da Xunta de Galicia e outra lexislación e documentos de interese Publicacións Decreto 46/2015, do ...